×

Czym jest certyfikat FSC®

FSC®, czyli Forest Stewardship Council, to utworzona w 1990 roku międzynarodowa organizacja, która skupia pod swoim szyldem stowarzyszenia ochrony przyrody, firmy przetwórstwa papierniczego i drzewnego, organizacje społeczne, właścicieli terenów leśnych i wiele innych podmiotów zainteresowanych popularyzacją zrównoważonej gospodarki leśnej. Przestrzeganie zaleceń FSC® odnośnie sposobów pozyskiwania drewna pozwala zachować równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem na ten surowiec i dbałością o lasy – ich żywotność i bioróżnorodność.

Potwierdzeniem przestrzegania tych standardów jest certyfikat FSC® i z niekłamaną dumą przyznajemy, że nasza drukarnia KRM Druk pomyślnie przeszła audyt. Co to oznacza dla naszych klientów, dla nas i środowiska naturalnego? Zapraszamy do lektury.

logo FSC® 100%

Czym jest certyfikat FSC® i jakie warunki trzeba spełnić aby go otrzymać?

Na całym świecie, również w Polsce, coraz większe ilośc klientów (klienci indywidualni, firmy czy organizacje) oczekują, że wybierane przez nich wyroby z drewna oraz papier pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Sprawdzonych – czyli jakich? Otóż takich, które odpowiedzialnie gospodarują zasobami, ale też na każdym etapie przetwarzania surowca drzewnego przestrzegają zasad zgodnych ze standardami FSC®.

Uzyskanie certyfikatu to proces wieloetapowy i rozpoczyna się od bardzo restrykcyjnej kontroli pochodzenia produktu, czyli drewna i papieru. Zasady FSC® muszą być przestrzegane na każdym etapie pozyskiwania i przetwarzania surowca – od kontroli upraw lasów przeznaczonych do wycinki przez obróbkę drewna, produkcję gotowych wyrobów, ich pakowanie , dystrybucję i sprzedaż. Jest to długi łańcuch, którego, zgodnie ze standardami FSC®, nie wolno przerwać – inaczej uzyskanie certyfikatu przez gotowy wyrób nie będzie możliwe. Każda z organizacji wchodzących w skład tego łańcucha zobowiązana jest, rzecz jasna, do posiadania certyfikatu FSC®.

logo FSC® mix

Warunki otrzymania certyfikatu FSC®

Aby produkt mógł otrzymać certyfikat FSC®, wszystkie etapy jego pozyskiwania, produkcji i dystrybucji muszą spełniać szereg rygorystycznych warunków:

  • chronić tereny leśne przed zabudową i niezgodnym z prawem sposobem użytkowania – stosować zasady zrównoważonej gospodarki leśnej;
  • zabezpieczać prawo ludności tubylczej do użytkowania terenów leśnych i ich zasobów;
  • zapewniać pracownikom ochronę zdrowia i życia;
  • pozyskiwać zasoby leśne tak, aby nie przekroczyć poziomu w sposób trwale uniemożliwiający ich odnowienie;
  • chronić gatunki i siedliska rodzimej fauny i flory lasów;
  • ograniczać zużycie stosowanych środków ochrony roślin;
  • i wiele innych.

Jak widać, organizacja Forest Stewardship Council i certyfikacja FSC® ma na celu powstrzymanie dewastacji lasów na całym świecie i wprowadzenie na rynek wyłącznie takich produktów, których wytworzenie nie przyczyniło się do niszczenia naturalnych siedlisk rodzimej fauny i flory oraz pogorszenia warunków życia i pracy lokalnych społeczności.

Oznaczenia papierów w ramach certyfikacji FSC®

Celem wprowadzenia certyfikacji FSC® było jasne oznakowanie tych wyrobów, które spełniają wszystkie standardy organizacji FSC® odnośnie pochodzenia surowca, metod produkcji i dystrybucji. Nie każdy jednak wie, że istnieją aż 3 rodzaje certyfikatów FSC®:

  • FSC® “100%” (pure) – sygnalizuje, że cały surowiec jest certyfikowany przez FSC®;
  • FSC® “mieszane” (mixed sources) – oznacza, że nie mniej niż 70% drewna służącego do produkcji zostało pozyskane zgodnie z wytycznymi FSC®. Pozostałe 30% to tak zwane drewno kontrolowane – nie posiada wprawdzie certyfikatu, ale spełnia określone wymagania odnośnie dobrego wykorzystania lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej;
  • FSC® “z recyklingu” (recycled) – znaczy, że przynajmniej 85% surowca pochodzi z recyklingu.

Nasza drukarnia może wydrukować produkty na papierach z oznaczeniem Mix lub Recycled. Każdy papier posiadający certyfikat FSC® zaopatrzony zostaje odpowiednią etykietą z logo FSC®, a jej typ uzależniony jest od typu otrzymanego świadectwa. Warto również pamiętać, że certyfikat nie jest przyznawany produktowi “na zawsze” – obowiązuje 5 lat, a co rok firma poddawana jest audytowi przeprowadzonemu przez przedstawicieli FSC® Polska

logo FSC® recycled

Zalety posiadania certyfikatu FSC®

Na ten temat można mówić bardzo długo, ale wymienimy tylko najważniejsze korzyści jakie płyną z faktu posiadania świadectwa FSC®. A są to korzyści istotne nie tylko dla naszej firmy i jej klientów, ale również, w skali globalnej, dla wszystkich jej mieszkańców – ludzi, zwierząt oraz roślin.

Dla nas to przede wszystkim poczucie dumy z tego, że proponujemy naszym klientom produkt najwyższej jakości, który przyczynia się do ochrony lasów i szeroko pojętego środowiska naturalnego, a tym samym polepszenia warunków życia lokalnych społeczności.

Certyfikat FSC® to dla nas gwarancja pochodzenia produktu, który Państwu oferujemy. Mamy pewność, że zanim wydrukowane u nas książki, plakaty, wizytówki czy etykiety trafiły do Waszych domów i firm, były poddane szeregowi kontroli nie tylko pod kątem pochodzenia drewna, z którego zostały zrobione, ale również sposobów zarządzania wyrobem i dystrybucją papieru.

I na końcu – każdy z nas może i powinien zadbać o ochronę lasów, a także ludzi, którzy od pokoleń żyją w nich i pracują oraz żyjących w nich zwierząt. Znalezienie równowagi pomiędzy pozyskiwaniem drewna i ochroną środowiska naturalnego jest możliwe i leży w naszym wspólnym interesie – wystarczy zawsze wybierać produkty z drewna lub papieru oznaczonego certyfikatem FSC®.

FSC jest obecnie jedną z najprężniej działających i najbardziej rzetelnych organizacji zajmujących się certyfikacją zasobów leśnych. Należą do niej między innymi Greenpeace i WWF, a w Polsce jej działalnością zarządza “grupa Robocza FSC® – Polska”. Możemy więc być pewni wiarygodności przyznawanych przez FSC® certyfikatów.

Copyrights 2019 by KRM Druk. All Rights Reserved.

Ta strona korzysta z plików “cookies”. Przechowujemy w ich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO.Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Akceptuj