×

Kodak Sonora – Green Leaf Award

Nagrody przyznawane przez firmę Kodak, mają na celu uhonorowanie firm, dbających o środowisko m.in poprzez ograniczenie zużycia wody, energii i chemicznych substancji i odpadów. Kodak Sonora Green Leaf Award za rok 2019 zostały już przyznane i na liście laureatów znalazły się aż dwa polskie przedsiębiorstwa poligraficzne w tym nasza drukarnia KRM Druk.

Czym jest nagroda przyznawana przez Kodak i jakie kryteria muszą spełniać firmy, które chcą się o nią ubiegać?

Konkurs firmy Kodak – dla kogo?

Konkurs koncernu Kodak ukierunkowany jest na docenienie firm poligraficznych, będących prawdziwymi liderami w zastosowaniu niezwykle korzystnych dla środowiska rozwiązań a także, klientów i samej firmy. Drukarnie te, korzystają na co dzień w swojej pracy z płyt Kodak Sonora. Koncern docenia rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na środowisko, jakie podejmują przedsiębiorstwa poligraficzne.

Jakie kryteria trzeba spełniać?

Aby firma miała możliwość wzięcia udziału w konkursie Kodak Sonora Plate Green Leaf Award musi spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim firma poligraficzna musi być teraźniejszym klientem koncernu Kodak, powinna ona posiadać również dość dobrą kondycję biznesową. Kolejnym warunkiem jest zdecydowane podejmowanie proekologicznych inicjatyw, przekraczających już istniejące uwarunkowania. Firma zobowiązana jest do korzystania w swojej codziennej pracy z płyt Sonora NX, Sonora CX, Sonora X-N, Sonora X, Sonora News, Sonora XJ, Sonora P. Przedsiębiorstwo zgłoszone do konkursu musi działać zgodnie z istniejącymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz higieny pracy i bezpieczeństwa. Ponadto, istotnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony jest respektowanie pracowniczych praw na każdym szczeblu zarządzania w danym przedsiębiorstwie.

W jaki sposób można wziąć udział w konkursie?

Obecni klienci firmy Kodak, którzy korzystają z płyt Kodak Sonora mają możliwość automatycznego wzięcia udziału w konkursie. Wśród zebranych firm, zostaną wybrani ci kandydaci, którzy według handlowych przedstawicieli firmy Kodak, mają potencjał do tego, aby zakwalifikować się do boju o prestiżową nagrodę. Do konkursu można zgłosić się również samodzielnie, poprzez np. pobranie i wypełnienie zgłoszenia ze strony Kodak. Następnie wszystkie nominacje są klasyfikowane i dzielone na różne obszary świata w których stosowane są rozwiązania zaproponowane przez Kodak i są to: Kanada i Stany Zjednoczone, Ameryka Łacińska, Australia i Nowa Zelandia, Japonia, Indie, Chiny, Europa, Afryka i Środkowy Wschód, Azja Południowo- wschodnia. Każdy z wymienionych regionów otrzyma co najmniej jednego zwycięzcę. Może zdarzyć się również taka sytuacja, gdzie komisja konkursowa dostrzeże, iż kryteria przyznania nagrody nie zostały dopełnione. Wówczas w określonym regionie, nagroda nie zostanie przyznana.

Jak wygląda proces oceny?

Każda z firm podlega ocenie, wedle której działalność danego przedsiębiorstwa zostaje porównana pod względem zgodności z warunkami uczestnictwa. Weryfikacja odbywa się w oparciu o dostępne powszechnie materiały np. internetowe, marketingowe lub te, które firma uważa za istotne i sama dostarcza. Najistotniejszym kryterium jest analiza klienta Kodak pod względem jego zaangażowania w nieszablonowe i interesujące proekologiczne działania i inicjatywy. W taki właśnie sposób przedstawiciele Kodak dokonują wyboru odpowiednich kandydatów do otrzymania wyjątkowej nagrody. Wówczas otrzymują oni przygotowany kwestionariusz w którym zadanie przedsiębiorstw polega na szerszym zaprezentowaniu swojej wiedzy odnośnie działań proekologicznych, jakie są podejmowane. Brak odpowiedzi na ten kwestionariusz jest równoznaczny z odrzuceniem tej firmy w dalszych etapach konkursu.

Czas na wybór zwycięzców

Kwestionariusze, wypełnione przez poligraficzne firmy zostaną poddane weryfikacji, której dokona grupa specjalistów Kodak ds. higieny pracy i bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Sam kwestionariusz i metodologia podziału punktów przygotowana została przez zespół specjalistów na podstawie ich zasobów wiedzy odnośnie dynamiki środowiskowych inicjatyw, proekologicznych działań i praktyk, jak również organizacji zarządzania, mającej potencjał wspierania klientów w zakresie ekologii.

Kryteria punktacji dotyczą m.in.

 • ograniczania wytwarzania odpadów,
 • możliwości obniżenia zużycia prądu,
 • zastosowanie ekologicznych etykiet,
 • udział w programach recyklingu,
 • działania mające na celu ograniczenie zużycia wody,
 • eliminacja plastikowych opakowań,
 • używania drukarskich farb opartych na zastosowaniu rozwiązań warzywnych i wegańskich,
 • posiadanie środowiskowych certyfikatów, dbanie o zrównoważone lasy przy dostawach papieru.

Po otrzymaniu stosownej liczby punktów, firmy są wstępnie nominowane do nagrody, jednak to komisja selekcyjna dokona ostatecznego wyboru. Komisja ta składa się ze specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, przedstawicieli handlowych Kodak, stosujących płyty Sonora, a także wydelegowanych pracowników ds. marketingu i sprzedaży. Komisja ta, analizuje wszystkie materiały i wybiera zwycięzców.

Kodak Sonora Green Leaf Award 2019

Kodak uważany jest za światowego lidera w kwestii opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie drukowania zrównoważonego. Konkurs koncernu Kodak zorganizowany został już po raz siódmy. Z tego tytułu liczba nagrodzonych firm osiągnęła w tym roku rekordową liczbę, ponieważ nagrodzono aż 52 firmy z całego świata. Dla przypomnienia, w roku 2018 nagrodę Sonora Plate Green Leaf Award otrzymało jedynie 13 poligraficznych przedsiębiorstw. Program po raz pierwszy pojawił się w 2013 roku, a jego przewodnia dewiza dotyczy promowania firm, korzystających z rozwiązania Kodak Sonora. Drukarnie te muszą bowiem wdrażać rozwiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Zwycięzcy edycji 2019

Respektując podział na regiony świata, zobaczmy które firmy zostały uhonorowane:

 • USA i Kanada – Tweddle Group, Alcom Printing Group, Graphic Partners, Mitchell Press, Shweiki Media, The Watermark Group, Neyenesch Printers.
 • Ameryka Łacińska – Cartocor, Docuprint, Impresora Valus, Editorial Primavera, Artes Gráficas del Litoral, Impresos G4, Organizaction Publictaria, Organizacion Editorial Mexicana, Model Offset Printing, Editorial Perfil.
 • Środkowy Wschód i Afryka – Zuhal Ofset, Business Print, Damer Graficas, Edições Novembro, Kalkan Ambalaj Sanayi Ve Tic, L’Express Madagascar, Sopol – Sociedade Poligrafica, Soteks Etiket, Unimater, Masar Printing and Publishing.
 • Południowo- wschodnia Azja – Primex Printers.
 • Australia i Nowa Zelandia – Advance Press, Hague Australia, Blue Star Print NSW, Australian Community Media.
 • Japonia – KImnei Printing Co, Senshu – Iwai Printing Co.
 • Indie – Amar Ujala, Concord Printing.
 • Europa – Drukkerij de Bij, Gemini Print, Bluetree Group, Blackmore Group, John Price Printers, Graphic House, Calverts, Nice-Matin, SF Taylor, Midland Regional Printers, Presse-Druck-und Verlags, GmbH, WPG Group, Wetterauer Druckerei, Tipografia Gravinese, a także KRM Druk, która jest hybrydową, nowoczesną drukarnią.

Oprócz nieustannego dążenia do stosowania rozwiązań sprzyjających środowisku, nie tracimy przy tym jakości efektów pracy. Zespół skupia się na utrzymywaniu wysokiej jakości druku na każdym z poszczególnych etapów produkcji, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów. KRM Druk sukcesywnie wdraża proekologiczne rozwiązania m.in. poprzez ograniczenie zużycia wody i generowania odpadów chemicznych. Dzięki wdrożonemu programowi Zero Waste, firma daje nowe życie wszelkim sprzętom biurowym, które są niesprawne, kupuje używane meble w celu renowacji a nawet tworzy zupełnie oryginalne wyposażenie meblowe samodzielnie. KRM Druk zdecydowanie wyklucza używanie plastikowych naczyń jednorazowego użytku. Nagroda stanowi zwieńczenie kreatywnej i solidnej dbałości o środowisko, przejawiającej się w codziennych działaniach przedsiębiorstwa.

Jedno rozwiązanie – wiele korzyści

Każda z nagrodzonych firm w swojej działalności, korzysta z bezprocesowych płyt Kodak Sonora. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że każda z drukarni wdraża zrównoważone praktyki biznesowe. Jak podkreśla Dyrektor generalny Plate Business, Eastman Kodak Company – Robert Price “każda z firm nagrodzonych w tej edycji, jest przykładem ogromnego poświęcenia, jakie stanowi drukowanie o wysokiej wydajności”.
Na dzień dzisiejszy, szacuje się, że ponad 4 tys. drukarni o różnej wielkości korzysta obecnie z produktów Kodak Sonora. Zapewniają one wysoką prędkość obrazowania, perfekcyjne rozdzielczości, technologię offset UV, a także bardzo dobrą wydajność, jednocześnie wpisując się w zwiększoną rentowność i zrównoważenie kosztów. Przejście na rozwiązanie polegające na zastosowaniu bezprocesowych płyt, pozwala na odniesienie przez firmę większych korzyści zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Obecnie jedna na trzy płyty, sprzedawane przez Kodak jest wersją bezprocesową, a wiele wskazuje na to, że będzie to zdecydowanie trend wzrostowy.

Z roku na rok coraz większa liczba drukarni dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą wdrażanie proekologicznych rozwiązań. Jesteśmy liderami w tej dziedzinie w Polsce i niezmiernie nam miło, że nasze inicjatywy proekologiczne na rzecz środowiska zostały dostrzeżone w prestiżowym międzynarodowym konkursie.

Copyrights 2019 by KRM Druk. All Rights Reserved.

Ta strona korzysta z plików “cookies”. Przechowujemy w ich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO.Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Akceptuj