×

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Dbając o bezpieczeństwo danych zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych
KRMdruk Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie 00-680, przy ulicy Poznańskiej 16 lok.4,

jest właścicielem witryny love2print.pl i jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy sprzedaży. Dane te są przechowywane przez okres do lat 6 lat po zakończeniu transakcji.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres do kontaktowy
 • adres wysyłkowy
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • adres (ulica z nr, kod pocztowy i miasto)

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:

 • nazwa firmy
 • stanowisko
 • NIP
 • Regon
 • adres siedziby
 • numery rachunków bankowych

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

 • zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
 • wysyłki zamówionych towarów
 • realizacji płatności
 • obsługi reklamacji
 • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom/podmiotom:

 • podmiotom, z którymi KRMdruk Sp. z o.o. sp. k. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, banki, firmy windykacyjne. Nie przekazujemy jednak Waszych danych osobowych do państw spoza UE. W oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa. Dane są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
 • usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.
 • cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych KRMdruk Sp. z o.o. Sp. k., pod adresem: Warszawa 00-680, ul. Poznańska 16 lok. 4 lub pod adresem e-mail mojedane@love2print.pl

Copyrights 2019 by KRM Druk. All Rights Reserved.

Ta strona korzysta z plików “cookies”. Przechowujemy w ich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO.Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Akceptuj