×

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych.
Dbając o bezpieczeństwo danych zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili.

Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych.
W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych
KRMdruk Miller sp. k. z siedzibą w Warszawie 03-876, przy ulicy Matuszewskiej 14, bud.C1,

jest właścicielem witryny krmdruk.com i jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy sprzedaży. Dane te są przechowywane przez okres do lat 6 lat po zakończeniu transakcji.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres do kontaktowy
 • adres wysyłkowy
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • adres (ulica z nr, kod pocztowy i miasto)

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:

 • nazwa firmy
 • stanowisko
 • NIP
 • Regon
 • adres siedziby
 • numery rachunków bankowych

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:

 • zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
 • wysyłki zamówionych towarów
 • realizacji płatności
 • obsługi reklamacji
 • wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom/podmiotom:

 • podmiotom, z którymi KRMdruk Miller sp. k. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe, banki, firmy windykacyjne. Nie przekazujemy jednak Waszych danych osobowych do państw spoza UE. W oparciu o pozyskane dane nie będzie miało miejsce profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji względem Państwa. Dane są przekazywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
 • usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem – w przypadku udzielenia zgody
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.
 • cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych KRMdruk Miller Sp. k., pod adresem: Warszawa 03-876, ul. Matuszewska 14 bud.C1 lub pod adresem e-mail mojedane@krmdruk.com

Copyrights 2019 by KRM Druk. All Rights Reserved.

Ta strona korzysta z plików “cookies”. Przechowujemy w ich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.Państwa dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi RODO.Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać naszą Politykę Prywatności.

Akceptuj